Чистење на отворен простор на е. Младост во пресрет на Ендуро трката