Чистење на паркот под Железен мост

Чистење на паркот под Железен мост

Денеска (27.02.2019) вработените од Секторот Паркови започнаа со акција за чистење на зелената површина во паркот под Железен мост. Поради големата загаденост од смет и отпадоци, акцијата ќе трае повеќе денови.