Чистење на просторот кај кафулињата на ул. Благој Ѓорев