Чистење на ул. АСНОМ и во Индустриска зона

Чистење на ул. АСНОМ и во Индустриска зона

Денеска, 14.03.2019, вработените од Секторот Комунална хигиена темелно ја исчистија ул. АСНОМ (од спој со ул. Индустриска до Топилница), како и во Индустриска зона од спој со ул. Индустриска до новиот погон на фабриката Димко Митрев.