Чистење околу урбаните заедници во Велес

Чистење околу урбаните заедници во Велес

Вработените од Секторот Комунална хигиена денеска (22.02.2019) чистат смет и отпадоци околу урбаните заедници Алексо Демниев и Трајче Панов, како и во дворното место на поранешното кино.