23/10/2021

ЈКП Дервен – Велес

Јавно претпријатие за комунални дејности

Известување 03.03.2011

Ги информираме граѓаните дека согласно Законот за гробишта и погребални услуги, од месец Февруари 2011 година, операторите со кои ЈКП Дервен има склучено договори се единствени овластени правни лица што вршат погреби на починати лица. Истовремено, ги информираме граѓаните дека продавницата за погребална опрема при ЈКП Дервен и понатаму врши продажба на погребална опрема.

Copyright © All rights reserved ЈКП ДЕРВЕН - ВЕЛЕС 1400 | Newsphere by AF themes.