Известување 03.11.2010

 

Во изјавата од страна на советничката група на СДСМ по повод одлуките усвоени од страна на Советот на општина Велес за утврдување на цени за комунални услуги беа изнесени неколку дезинформации.

– Беше изјавено дека сметката за вода на граѓаните ќе биде повисока. Поскапување на водата нема да има.

– Беше изјавено дека цените за ѓубрарина ќе се зголемат. Цените за услугата „собирање и транспортирање на смет“ ќе биде иста како во 2008 и 2009 година.

– Беше изјавено дека граѓаните ќе плаќаат повисока цена за одржување на паркови и зеленило. Цената за оваа услуга останува иста за граѓаните, а зголемување на цената ќе има само за правните лица, односно фирмите.

– Беше изјавено дека граѓаните ќе му плаќаат на ЈКП Дервен повисоки цени за погребалните услуги, при што беше спомнато дека за да постават надгробен споменик треба на претпријатието да му платат 1.800 денари. Тоа не е точно. Направено е усогласување со Законот за гробишта при што се воведуваат приватни оператори за погребални услуги, а ЈКП Дервен ќе работи како Управител на градските гробишта (одржување на градските гробишта). Граѓаните нема да му плаќаат 1.800 денари за надгробен споменик на ЈКП Дервен, туку на операторот за погребални услуги.