09.08.2018

Во склоп на своите редовни работни активности, на ден 09.08.2018 година, Сектор Комунална хигиена, односно одделението Јавна комунална хигиена изврши метење на следните улици: 8 Септември, Страшо Пинџур, Гоце Делчев, Илинденска, мост Гемиџии, Стар мост, Мало мовче со галарија, кејот покрај р. Вардар, Благој Ѓорев (од почеток до касарна), Петре Прличко, Димитар Влахов, Нада Бутникошарева, Алексо Демниев (од почеток до Жито Вардар), Наум Наумовски Борче, и паркинг простор на ул. Оливер Китановски.

Сектор Паркови, покрај редовните работни активности, во текот на денешниот ден работеа на косење на неорганизирано зеленило и трева на влезот во град Велес кај манастирот Св. Димитрија, долж ул. Никола Карев и во Младинскиот парк. Вработените од овој сектор работеа и на чистење на ситни отпадоци со помош на смукалка по патеките на паркот пред училиштето Васил Главинов, паркот пред Гимназијата Кочо Рацин, Младинскиот парк и долж улицата Благој Ѓорев.