31.08.2018
30.08.2018
Известување за прекин на водоснабдувањето
29.08.2018
Известување за прекин на водоснабдување
24.08.2018
23.08.2018
22.08.2018
21.08.2018
Известување за прекин на водоснабдувањето