Вести 14.01.2011

Вести 14.01.2011

На ден 12.01.2011 година РЕ Комунална хигиена работеше на чистење на муљ од бетонскиот дел на кејот покрај р. Вардар.

На ден 13.01.2011 година РЕ Комунална хигиена и РЕ Паркови и зеленило работеа на перење на кејот покрај р. Вардар и чистење на брегот од левата страна на р. Вардар од Мало мовче до паркинг местото кај градскиот пазар од неорганизирано зеленило, отпадоци и наноси од смет што при неодамнешните поплави се појавија долж брегот. Сиот собран смет беше утоварен и транспортиран до депонија.

Денеска, на ден 14.01.2011 година РЕ Комунална хигиена продолжува да работи на чистење на брегот од левата страна на р. Вардар и десната страна на р. Вардар од Мало мовче до Епархија.

Од наведените работни активности вкупно досега се изнесени 8 трактори смет.