Започна 2та фаза од реконструкцијата на Градскиот парк