Р.Е. Заеднички служби

Р.Е. Заеднички служби

Работната единица Заеднички служби се состои од следните оддели:

  • Комерцијално одделение;
  • Правно одделение;
  • Инвестиционо техничко-развојно одделение;
  • Сметководствено одделение