Започнува Пилот проектот за далечинско отчитување на водомерите