Собирање на габаритен отпад – 21.05.2011
Озеленување на градот
Акција за собирање на габаритен отпад
Започнува Пилот проектот за далечинско отчитување на водомерите