Акција за пошумување на Вршник – 2018
Соопштение 06.12.2018
Спречете можна катастрофа – не фрлајте неизгасена жар од пепелот во контејнерите за смет
Озеленување на град Велес – 2018 година
Повторно отпад на игралиштето кај Дервенски поток
Апел
Нова смукалка за градските паркови
Скршено дрво во паркот пред Општина Велес