Апел до граѓаните за совесно користење на канализацијата
Прекин на водоснабдување – 05.06.2018
Кроење на градските дрвореди