Известување 29.01.2019
Известување 26.01.2019
Известување 21.01.2019
Чистење на снег 11.01.2019
Набавено ново теренско возило ЛАДА НИВА
Чистење на снег долж градските улици
Отежнато собирањето на смет
Известување 09.01.2019
Известување 08.01.2019
Известување 05.01.2019