Услуги

 

Услуги

Прва фаза 1. Издавање на хидротехнички услови за проектирање (за физички и правни лица) Потребни документи: – копија од Услови за градба – хидраулична пресметка за потребите од вода за објектот – последната наплатена сметка како доказ за подмирен долг Втора фаза – Барање (и за правни и за физички …

Повеќе »