ДОМА / ИЗВЕСТУВАЊА (Страна 2)

ИЗВЕСТУВАЊА

Прекин на водоснабдувањето на ул. Вера Циривири

Поради неопходни работни активности за одржување на водоводна мрежа, денеска (07.10.2019 година), прекин на водоснабдувањето ќе има на ул. Вера Циривири, од 09:15 часот, во времетраење од околу 1 час.

Повеќе »

Прекин на водоснабдувањето на ул. Румена Хаџи-Панзова

Поради неопходни работни активности за одржување на водоводна инсталација, прекин на водоснабдувањето ќе има на ул. Румена Хаџи-Панзова, од 08:45, во времераење од околу два часа.

Повеќе »

Прекин на водоснабдувањето на ул. Живко Фирфов

Поради неопходни работни активности за одржување на водоводна мрежа, денеска (04.10.2019 година), прекин на водоснабдувањето ќе има на ул. Живко Фирфов од 11:15 часот во времетраење од два часа.

Повеќе »

Прекин на водоснабдувањето на ул. Григор Прличев и дел од ул. Максим Горки

Поради неопходни работни активности за одржување на водоводна инсталација, денеска (04.10.2019 година), прекин на водоснабдувањето ќе има на ул. Григор Прличев и дел од ул. Максим Горки, од 09:30 часот, во времетраење од околу два часа.

Повеќе »

Прекин на водоснабдувањето на ул. Прохор Пчински

Поради неопходни работни активности за одржување на водоводна инсталација, денеска (03.10.2019 година) прекин на водоснабдувањето ќе има на ул. Прохор Пчински од 09:15 часот, во времетраење од околу час и половина.

Повеќе »

Прекин на водоснабдувањето на ул. Маца Овчарова

Поради неопходни работни активности за отстранување на дефект на водоводна линија, денеска (02.10.2019 година), прекин на водоснабдувањето ќе има на ул. Маца Овчарова, од 10:00 часот до отстранување на дефектот.

Повеќе »

Прекин на водоснабдувањето на дел од ул. Кумановска

Поради неопходни работни активности за одржување на водоводната мрежа, денеска (02.10.2019 година), прекин на водоснабдувањето ќе има на дел од ул. Кумановска, во периодот од 10:00 до 14:00 часот.

Повеќе »

Прекин на водоснабдувањето на дел од н. Којник

Поради неопходни работни активности за одржување на водоводната мрежа, денеска (02.10.2019 година), прекин на водоснабдувањето ќе има на ул. Илија Климкаров, ул. Петре Алчев, ул. Славе Петков и ул. Васил Ѓоргов, во периодот од 10:00 до 14:00 часот.

Повеќе »

Прекин на водоснабдувањето на ул. Прохор Пчински

Поради неопходни работни активности на водоводна мрежа, денеска (01.10.2019 година) прекин на водоснабдувањето ќе има на ул. Прохор Пчински од 08:45 часот, во времетраење од 2 часа.

Повеќе »

Прекин на водоснабдувањето на ул. Славјанска

Поради неопходни работни активности за одржување на водоводната мрежа, денеска (30.09.2019 година) прекин на водоснабдувањето ќе има на ул. Славјанска од 12:30 до 14:30 часот.

Повеќе »