ДОМА / Сектори

Сектори

image4

Постројка за третман на вода – Како таа работи?  Како суровата вода се прочистува во постројката за третман на водата? 1. Примарна дезинфекција и оксидација  Во суровата вода се става озон (оксидација) и хлор што служат за уништување на микроорганизмите, бактериите и останатите вируси што можеби се присутни во водата  …

Повеќе »

image3

Процедување Пред да влезе во постројката за третман на вода, суровата вода мине низ метални решетки кои служат да ги задржат покрупните живи организми, гранчиња, лисја и отпадоци, но дозволуваат водата да помине низ нив. Потоа, суровата вода се транспортира низ цевковод долг 19,5км до постројката за третман на водата.

Повеќе »

image1

Обраќање на Директорот Веќе повеќе од 50 години имаме чест да бидете корисници на нашите комунални услуги. Ја користам оваа можност во мое и во име на сите вработени во ЈКП Дервен да ви се заблагодарам за покажаната доверба и да посакам успешна соработка и во иднина. Наша цел е …

Повеќе »

image2

 Од каде ја добиваме водата за пиење? Снабдувачот на сурова вода ХС Лисиче е претпријатие одговорно за одржување на браната на р. Тополка и складирањето на нетретираната вода. Потоа, водата се зафаќа од страна на ЈКП Дервен, кое врши третман на суровата вода и обезбедува вода за пиење за граѓаните од општина …

Повеќе »