22/06/2021

ЈКП Дервен – Велес

Јавно претпријатие за комунални дејности

Сектори

Постројка за третман на вода – Како таа работи?  Како суровата вода се прочистува во постројката за третман на водата?...

Процедување Пред да влезе во постројката за третман на вода, суровата вода мине низ метални решетки кои служат да ги...

Обраќање на Директорот Веќе повеќе од 50 години имаме чест да бидете корисници на нашите комунални услуги. Ја користам оваа...

 Од каде ја добиваме водата за пиење? Снабдувачот на сурова вода ХС Лисиче е претпријатие одговорно за одржување на браната на р....

Copyright © All rights reserved ЈКП ДЕРВЕН - ВЕЛЕС 1400 | Newsphere by AF themes.