Сите можеме да придонесеме за подобра животна средина

Сите можеме да придонесеме за подобра животна средина

Почитувани сограѓани,

Јавните површини припаѓаат на сите.

Кога ќе излеземе надвор од нашиот дом се движиме по улиците и тротоарите, возиме велосипед, се одмараме на градските клупи, шетаме во парковите и зелените површини, ја користиме урбаната опрема.  

Одржувањето на јавните површини е должност на локалната самоуправа, а грижата е подеднаква и на граѓаните и на комуналните работници.

Градот ќе ни биде толку убав, колку што ќе ни биде чист.

Чистите улици и тротоари и чувањето на урбаната опрема се наша заедничка обврска.

Ние, службите задолжени за јавната чистота во Општина Велес и ЈКП Дервен ќе сториме се градот да биде чист и убав, а во ова потполно ќе успееме единствено со Ваша поддршка.

Ние ги метеме и миеме улиците, Вие погрижете се да останат чисти.

– Фрлајте го отпадот при прошетка во корпите поставени во пешачката зона – ние ќе ги испразниме.

– Доколку пушите цигари надвор од дома, отпушоците фрлајте ги во корпите за отпадоци, откако претходно сте ги изгаснале.

– Доколку шетате домашни миленици, соберете ги отпадоците што остануваат од нив.

– Отпадот од Вашите домаќинства изнесувајте го 2-3 часа пред утврдениот термин за собирање на отпадот, така ќе се спречи уличните кучиња и мачки да го растурат.

– Снегот и мразот во зимски услови на јавните површини ќе го исчистиме ние, Вие ќе го направите тоа пред Вашите домови.

– Градежниот шут не го фрлајте во контејнерите за смет – тие се наменети исклучиво за смет од домаќинствата. Однесете го на Депонијата за градежен шут.

– Приклучете се кон општинските акции за собирање на различни видови отпад.

– Селектирајте! Отпадот не е ѓубре туку ресурс.

Наша цел е да го подигнеме квалитетот на животот на граѓаните во општината.

Иднината или ќе биде зелена или ќе ја нема!

Нашата свест и совест никогаш не биле поважни!

ВИ БЛАГОДАРИМЕ ШТО ВОДИТЕ ГРИЖА ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

ОПШТИНА ВЕЛЕС                                             ЈКП ДЕРВЕН тел. 043/233-768