11.09.2018

11.09.2018

Во склоп на своите редовни работни активности, на ден 11.09.2018 година, Сектор Комунална хигиена, односно одделението Јавна комунална хигиена изврши метење на следните улици: 8 Септември, Страшо Пинџур, Гоце Делчев, Нада Бутникошарева, Благој Ѓорев (од почеток до пат за филтерна станица), паркинг простор кај градски пазар (горен дел), Петре Прличко, Димитар Влахов, кеј на р. Вардар, комплекс УЗУС, 11 Октомври, мост Гемиџии, Стар мост, Мало мовче, Никола Карев, Христо Татарчев, Лазо Осмаков и споменик кај Пуста кула.

Сектор Паркови, покрај редовните работни активности, во текот на денешниот ден работеа на косење на неорганизирано зеленило и трева на ул. Димитар Влахов, во Градскиот парк, во паркот пред училиштето Васил Главинов, како и на кроење ниски гранки кај малото мовче во н. Тунел.