1.900 садници рози во градскиот парк

1.900 садници рози во градскиот парк

На 9ти Ноември, Денот на општина Велес и 66 години слободен Велес, со пригодна манифестација во градскиот парк симболично започна  акцијата „Седум илјади рози за Велес“ чија цел е фиторемедијација на јавните површини во градот, загадени со тешки метали од 30 годишното работење на Топилницата за олово и цинк. Вработените од ЈКП Дервен, граѓаните и екологистите заедно со градоначалникот Горан Петров ги засадија првите рози од вкупно 1.900 садници колку што се планирани за првиот дел од акцијата.

Розите се донација од швајцарската амбасада, акцијата ја организира локалната самоуправа на град Велес, а Јавното комунално претпријатие Дервен зема полно учество во спроведувањето на акцијата обезбедувајќи работна рака и потребни алати и машинерија.