Собирање на габаритен отпад – 21.05.2011
Озеленување на градот
Акција за собирање на габаритен отпад
Започнува Пилот проектот за далечинско отчитување на водомерите
Комуналците го исчистија Потокот
РЕ Комунална хигиена го чисти „Потокот“
Започна 2та фаза од реконструкцијата на Градскиот парк
ЈКП Дервен работи на реконструкција на Градскиот парк
Работни активности на градските гробишта
Известување 01.04.2011