29.08.2018

29.08.2018

Во склоп на своите редовни работни активности, на ден 29.08.2018 година, Сектор Комунална хигиена, односно одделението Јавна комунална хигиена изврши метење на следните улици: 8 Септември, Страшо Пинџур, Гоце Делчев, Илинденска, уреден простор Народна кујна,  Димитар Влахов, комплекс УЗУС, паркинг кај градски пазар (горен дел), Благој Ѓорев (од почеток до пат за филтерна станица), Борис Трајковски, плоштад Којник, Самоборска, кеј на р. Вардар, Мало мовче со галарија, пешачки патеки со летниковци кај е. Младост и ул. Костурска.

Сектор Паркови, покрај редовните работни активности, во текот на денешниот ден работеа на косење на неорганизирано зеленило и трева на ул. Благој Ѓорев во н. Тунел, ул. Благој Ѓорев во централно градско подрачје и простор помеѓу зградите од комплекс УЗУС,  како и сечење на деградирани дрвја на ул. Методија Андонов- Ченто.