30.08.2018

30.08.2018

Во склоп на своите редовни работни активности, на ден 30.08.2018 година, Сектор Комунална хигиена, односно одделението Јавна комунална хигиена изврши метење на следните улици: 8 Септември, Страшо Пинџур, Гоце Делчев, Илинденска, уреден простор Народна кујна, Димитар Влахов, комплекс УЗУС, Никола Карев, Благој Ѓорев (од почеток до пат за филтерна станица), Стар мост, Петре Прличко, брег на р. Вардар, кеј на р. Вардар и Мало мовче со галарија.

Сектор Паркови, покрај редовните работни активности, во текот на денешниот ден работеа на косење на неорганизирано зеленило и трева на ул. Вардарска до н. Шорка, кеј на р. Вардар кај Стар мост, ул. Оливер Китановски, Ѓорги Војтех и на кружен тек кај железничка станица, како и сечење на ниски гранки на ул. Оливер Китановски.