Цени

 

Цени

Ценовник на услуги на ЈКП ДЕРВЕН Јавното комунално претпријатие ДЕРВЕН се финансира исклучиво од продажба на вода и извршени услуги. Важечки цени на услугите се следниве:   за домаќинства: вода – 30,4 ден./m3 + 5% ДДВ канализација – 5,45 ден./m3 +5% ДДВ исфрлање на смет – 1,50 ден./m2 +5% ДДВ …

Повеќе »