Поставување на урбана опрема во новоформираниот парк кај комплекс УЗУС
Прекин на водоснабдувањето на ул. Григор Прличев и дел од ул. Максим Горки
Прекин на водоснабдувањето на дел од н. Којник
Апел – Не оставајте габаритен отпад до контејнерите за комунален смет