Прекин на водоснабдувањето на ул. Белградска
Чистење на габаритен отпад оставен покрај контејнерите за смет
Прекин на водоснабдувањето во н. Керамидна
Прекин на водоснабдувањето во н. Превалец и с. Горно Оризари