ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕКИН НА ВОДОСНАБДУВАЊЕТО
Известување за прекин на водоснабдувањето
Известување за прекин на водоснабдување
Известување
Известување за прекин на водоснабдувањето
Известување за прекин на водоснабдување
ИЗВЕСТУВАЊЕ
Прекин на водоснабдување – 05.06.2018
Прекин на водоснабдување на ден 15.01.2018