Р.Е. Паркови и зеленило
Р.Е. Комунална хигиена
Р.Е. Водовод и канализација
Постројка за третман на вода
Снабдување со вода за пиење